Mokymasis mokykloje

Apie mokymą ir apie praktiką

Džong Juan Čigongo mokykloje mokymai vyksta pakopomis. Savaime suprantama, viskas prasideda nuo pirmos pakopos. Pakopa – kelias dienas trunkantis užsiėmimų ciklas. Tokius seminarus veda pats Meistras Siui Mintanas arba sertifikuoti instruktoriai, kuriems po sėkmingai išlaikytų egzaminų buvo suteikta teisė mokyti atitinkamos pakopos užsiėmimų.

Įprastai pirmos pakopos užsiėmimai vyksta mažiausiai penkias dienas iš eilės po tris valandas per dieną. Visų pakopų tikslas – išmokyti teisingos praktikos metodo kiekvienoje pakopoje. Pakopa – ne įšventinimas į riterius ar vardo suteikimas, o teisingos praktikos metodo mokymasis.

Paminėtina, kad tokio pobūdžio žinioms perduoti reikia gyvo žinių nešėjo, t. y. meistro ar instruktoriaus. Beje, tai pasakytina apie bet kokios tokio pobūdžio tradicijos, pvz., jogos, mokymą. Neįmanoma išdėstyti to, kas neaprėpiama, knygoje ar vaizdo medžiagoje, nes gyvenimas daugiabriaunis ir veikiausiai neišsemiamas. Atsakymų į įvairiausius praktikuojant kylančius klausimus neįmanoma rasti knygose ar vaizdo įrašuose. Tam ir reikalinga Mokykla ir Mokytojas. Jie – gyva tradicija, sauganti per amžius ir tūkstantmečius sukauptas gausias žinias. Ši tradicija gyvuos, kol teiks žmonėms naudą.

O kam reikia knygų ir vaizdo įrašų? Jie – vertinga metodinė medžiaga praktikuojantiems, kuriems gali prireikti kažką atsiminti ar patikslinti. Be to, tai puiki pažintinė medžiaga tiems, kas dar tik ketina pradėti praktikuoti.

Taigi pirmosios pakopos mokymai baigti. Kas toliau? Savaime suprantama, jei gautos žinios netaikomos praktiškai, nebus jokio rezultato. Reikia suvokti, kad čigongas – tai visų pirma praktika. Galima kalbėti daug, pačiomis įvairiausiomis temomis, bet jei neįgijote asmeninės patirties, tokie pokalbiai bus nieko verti. Įsivaizduokite žmogų, kuris ilgai ir protingai svarsto apie meilę, bet pats niekada nepatyrė šio jausmo. Ar tikėsite jo žodžiais? Yra ir kitas kraštutinumas – kai praktikuojantis paverčia savo gyvenimą nuolatine praktika, norėdamas kuo greičiau pasiekti rezultato. Bet praktikoje, kaip ir gyvenime, yra savi dėsningumai, neįmanoma jų pažeisti ar apeiti. Kaip sakė Meistras, įsivaizduokite, kad vienoje patalpoje subūrėme devynias besilaukiančias moteris ir pasiūlėme joms pagimdyti kūdikį po mėnesio. Nepavyks, nes moters nėštumas trunka devynis mėnesius, vargu ar būtų išmintinga kištis į šį procesą.

Džong Juan Čigongas – vidurio kelio ar, kitaip tariant, aukso vidurio, optimalumo paieškos praktika. Reikia reguliariai praktikuoti, tada bus rezultatas. Nereikia pašvęsti savo gyvenimo išskirtinai praktikai, tikslingiau pasitelkus Džong Juan Čigongą kurti gerą, laimingą gyvenimą.

Tad kaip praktikuoti, baigus tam tikros pakopos mokymus? Mokykloje yra keli praktikos būdai. Visų pirma, praktikuojama 24 valandas per parą, kaip to moko jau pirmoje pakopoje. Tai galima pavadinti fonine praktika, skirta palaikyti esamą lygį. Antra, Džong Juan Čigongo praktikoms reikia skirti konkretaus laiko. Čia patartina laikytis tokios taisyklės – praktikuoti reikia reguliariai, tačiau nereikia laikytis griežto praktikos režimo. Viskas pasaulyje kinta – metų laikai, oras, jūsų savijauta ir nuotaika, mėnulio fazės, saulės aktyvumas ir pan., todėl ir praktika keisis (jos trukmė, paros laikas, pratimų eiliškumas ir kt.). Klausykite savo kūno ir darykite taip, kaip jam tą akimirką reikia. Savaime suprantama, pratimų atlikimo metodika visada bus ta pati.

Galima praktikuoti savarankiškai namuose arba lankyti užsiėmimus klubuose, kurie greičiausiai jau veikia jūsų mieste.

Taip pat yra praktikos metodų, vadinamų maratonu ir retritu (angl. retreat reiškia „atsiskyrimas“). Maratonu, tiksliau čigongo maratonu vadiname kelias valandas ar net 1–2 paras trunkančią praktiką. Retritu Džong Juan Čigongo mokykloje vadinama ilga praktika (mažiausiai 5 paros) su vadinamuoju pasinėrimu. Tai reiškia, kad visą dieną (ir naktį) jūs skiriate vien tik praktikai. Įprastai tokie užsiėmimai vyksta energetiniu ar informaciniu požiūriu įdomiose vietose. Retritus veda Meistras Siui Mintanas ir tie instruktoriai, kurie yra gavę Meistro leidimą.

Visiems laimingo kelio ir sėkmės praktikuojant!