Bazinės sąvokos

1. Nuo senovės kinai tiki, kad žmogų, gamtą ir visą Visatą sudaro du priešingi, tačiau ne antagonistiniai pradai – in ir jan. Jie egzistuoja neatsiejamai ir yra taip susiję, kad kiekvienoje in dalelėje visada yra jan, o jan – visada bus in. Šis daugeliui pažįstamas piešinys – skersinis rutulio pjūvis. Kiekvieną akimirką jame vyksta tam tikri pokyčiai, judėjimas – in mažėja, jan daugėja, jam mažėja, in daugėja. Piešinyje vaizduojama viena iš daugelio tokių akimirkų, sąlyginai padarius rutulio pjūvį. Skerspjūvį, kai abi in ir jan dalys yra pusiausvyroje, vadina in-jan žuvimi.

In požymiai: minkštas, šaltas, tamsus, neigiamas, inertiškas, pasyvus.

Jan požymiai: kietas, karštas, šviesus, teigiamas, aktyvus, judantis.

In laikomas moterišku, o jan – vyrišku pradu.

Jan – diena, vasara, Saulė.

In ir Jan – tarsi magneto poliai – šiaurės ir pietų. Kad ir į kokias mažas daleles susmulkintume magnetą, vis tiek kiekviena dalelė turės ir šiaurės, ir pietų polių. Pagal šį principą, kad ir į kokias smulkias daleles dalintume Visatą, kiekvienoje jos dalelėje visada bus in ir jan.

Mes esame šios Visatos dalis, todėl kiekviename iš mūsų irgi yra in ir jan. Tai pasakytina apie visą žmogaus esybę ir apie kiekvieną organą atskirai – kiekvieną iš jų irgi sudaro in ir jan.

Pilnaviduriai mūsų organai (kepenys, širdis, perikardas, blužnis, plaučiai, inkstai) priklauso in, o tuščiaviduriai organai (tulžies pūslė, šlapimo pūslė, žarnynas, skrandis, „trys šildytuvai“ arba „trys kūno dalys“) priklauso jan. Tai nereiškia, kad šie organai sudaryti tik iš in arba jan. Tiesiog juose gerokai daugiau minėtos rūšies či nei priešingos rūšies či.

Be to, vidinis kūno paviršius priklauso in, o išorinis – jan. Moterų dešinė kūno pusė yra jan-iška, kairė – in-iška, o vyrų – atvirkščiai.

In ir jan pusiausvyra turi vyrauti ir gamtoje, ir visuomenėje, ir žmogaus organizme, priešingu atveju kyla kataklizmai, o žmogaus organizme – ligos. Tose mūsų planetos vietose, kur yra jan perteklius, kyla gaisrai, o ten, kur in perteklius – potvyniai.

Žmonių visuomenėje materiali pasaulio dalis priklauso jan, o dvasinė – in. Jeigu materialios dalies vystymasis gerokai pralenkia dvasinę, visuomenė yra nestabili, linkusi į antagonizmą, dėl kurio kyla karai. Mūsų visuomenėje (visoje planetoje) šiuo metu gaminama pernelyg daug materialų dalykų, žmonių norai vis didėja. Gerovės lygis matuojamas būsto sąlygomis, daiktų kiekiu, sodybomis, automobiliais, jų marke. Tokia visuomenė negali būti laiminga, jos gyventojai pasmerkti kentėti – jie gyvena ir dirba ne dėl būtiniausių poreikių, o siekdami patenkinti vis didėjančius norus.

Kadangi materialieji dalykai priklauso jan, šiuo metu jan yra per daug, taigi daugelyje šalių atsiranda įvairiausių dvasinių praktikų, judėjimų, kurie perauga į įvairius visuomenės sluoksnius. Daugiau ar mažiau artimos tiesai knygos, straipsniai, brošiūros ateina į mūsų namus, buitį ir sąmonę. Planetoje ima daugėti in.

Todėl sakome, kad vienas iš čigongo tikslų – reguliuoti in ir jan, kad įsivyrautų jų pusiausvyra.

2. Pagal U-sin teoriją, yra penkių pirminių elementų, arba penkių stichijų sistema, tai – vanduo, medis, ugnis, žemė ir metalas. Kiekviena stichija charakterizuojama tam tikra či energijos kokybe ir spalva. Pagal šią schemą sisteminami visi procesai gamtoje, organai žmogaus kūne, emocijos, garsai, kvapai ir kt.

Išsamiau su U-sin sistema susipažįstame ir dirbame antrojoje pakopoje.

3. Žinios apie energetinius kanalus irgi egzistuoja Kinijoje nuo senų laikų, jos – tradicinės kinų medicinos kertinė samprata. Kaip teigiama, žmogaus kūne yra trys maršrutų sistemos: kraujotakos, limfos ir energetinė sistema. Energetinė kanalų sistema sieja kūno paviršių su vidaus organais. Kiekviename kanale išsidėstę daug biologiškai aktyvių taškų (BAT), kurie yra įėjimas (išėjimas) į kanalus. Per BAT vyksta žmogaus ir jį supančio pasaulio, viso Kosmoso či sąveika.

Išskiriama 12 pagrindinių kanalųžen, ir 8 nepaprastieji kanalaimai.

12 pagrindinių kanalų susiję su 12 pagrindinių organų, kurie, pagal tradicinę kinų mediciną, yra ne tiek atskiri organai, kiek funkcinės sistemos. Kanalai turi atšakas – kolaterales, kurios sudaro tinklą ir sujungia visas žmogaus kūno dalis į vieną sistemą. Nepaprastuosius kanalus galima palyginti su ežerais. Jie sujungti su pagrindiniais kanalais, tačiau turi savus maršrutus. Pagrindinė jų funkcija – valdyti pagrindinius kanalus ir perskirstyti juose cirkuliuojančią či. Jei pagrindiniuose kanaluose atsiranda či perteklius, ji ima perpildyti nepaprastuosius kanalus, o jei či trūksta, trūkumas kompensuojamas, imant či iš nepaprastųjų kanalų atsargų.Iš mai kanalų pagrindinis yra priekinis vidurinysis žen-mai kanalas (veiksmo kanalas) ir nugarinis vidurinysis du-mai kanalas (valdymo kanalas). Žen-mai kanalas valdo pagrindinius in kanalus, o du-mai – jan kanalus.

Jei či laisvai teka kanalais, žmogus yra sveikas, visos jo sistemos funkcionuoja tinkamai. Jei kuriame nors plote susidaro kamštis, kanalo užakimas, trukdantis laisvai cirkuliuoti či, šioje vietoje atsiranda liga. Vienais atvejais liga gali būti lokali, kitais atvejais – sutrikdyti arti esančių zonų ar vietų ir su šiuo kanalu susijusių organų funkcijas.

Todėl tradicinės kinų medicinos požiūriu, spazmuotose kanalų vietose (užakimuose) visada kyla liga. Kitaip tariant, funkcijų sutrikimų ir ligų vietoje visada pastebimas dalinis ar visiškas kanalų užblokavimas, taigi juose sutrinka či energijos tekėjimas.

Būtent dėl to vienas iš pirmosios čigongo pakopos tikslų – normalizuoti či energijos cirkuliavimą kanalais ir pašalinti visus blokus.

Žmogaus organizmo energetinėje sistemos yra ir energetiniai rezervuarai arba katilai – dantianių zonos (literatūroje juos kartais vadina cinoberio laukais; cinoberis – gyvsidabrio sulfidas mineralas). Tai vietos, kuriose galima kaupti iš aplinkos gaunamą energiją či, ją konvertuoti ir gerinti jos kokybę (kartais vertimuose pasitaiko terminas „perauklėti či“). Dan – koncentruota, sutelkta energija.

Apskritai či energija būna dviejų formų – koncentruota (tada primena medžiagą, kurią galime pamatyti ir paliesti) ir išretėjusi (primena dujų konsistenciją).

Išlavinus tam tikrus gebėjimus, įmanoma koreguoti či būseną. Kad būtų aiškiau, pateikiu analogiją: ledą galima palyginti su dantianyje sukaupta ir išlaikoma energija, o garus, kitą ledo agregatinę būseną, – su įprasta či būsena. Tokios būsenos či egzistuoja visur kosmose.

Džong Juan Čigongo sistemoje išskiriami trys rezervuarai (arba katilai):

  • Sia dantianis – apatinis katilas,
  • Džun dantianis – vidurinis katilas,
  • Šan dantianis – viršutinis katilas.

Sia dantianis yra bambos ir dubens srityje, jo centras – šiek tiek žemiau bambos.

Džun dantianis yra krūtinės srityje, jo centras – tarp spenelių.

Šan dantianis yra galvos centre, hipofizės (posmegeninės liaukos) srityje, maždaug antakius jungiančios linijos lygyje (pvz., ten, kur induistai piešia raudoną tašką).

Paveikslėlyje pavaizduota Mažojo dangaus rato schema – či energijos cirkuliavimas žen-mai ir du-mai kanalais, su nurodytomis dantianių sritimis, užkardomis ir pagrindiniais taškais: Mintan taškas, žen-mai kanalas, Šandžun taškas, Cichai taškas, Huejin taškas (in ir jan susitikimo vieta), Veiliui (pirmoji užkarda), Dziadzi (antroji užkarda), du-mai kanalas, Judžen taškas (jan pabaiga, in pradžia), Baihuei taškas.

Pirmojoje pakopoje daugiausia dėmesio skiriamas darbui su Sia dantianiu, nes nuo či kiekio ir kokybės jame priklauso fizinė žmogaus sveikata, seksualinis pajėgumas, gyvenimo trukmė. Čia yra ir inkstų sritis, kurių tinkamam funkcionavimui kinų tradicinėje medicinoje skiriama daug dėmesio. Manoma, kad nuo jų būklės priklauso kitos organizmo sistemos (pagal U-sin ratą).

Pirmosios pakopos tikslas – aktyvuoti energiją Sia dantianyje, pagerinti jos kokybę ir ją konvertuoti, siekiant padidinti mūsų vidinės energijos išteklius. Tai padeda atverti energetinius kanalus, sutvirtinti kūną, pagerinti jo funkcijas.

Todėl pratimų, kurių mokomasi pirmoje Džong Juan Čigongo pakopoje, tikslas – subalansuoti jūsų kūne in ir jan, atverti ir išvalyti energetinius kanalus, atverti biologiškai aktyvius taškus, išmokti gauti či iš aplinkos, kaupti ją Sia dantianyje ir gerinti jos kokybę. Šalutinis minėtų pratimų poveikis – puiki sveikata, padidėjęs jautrumas ir sugebėjimas valdyti či energiją, dėl kurio atsiranda galimybė diagnozuoti ir gydyti daug ligų.

Dažnai galima sutikti fiziškai tvirtų žmonių, norinčių praktikuoti, vystyti tam tikrus įgūdžius, gebėjimus. Bet jų intelektualinis lygis neaukštas, ir jie nesupranta, kam jiems šito gali prireikti, negali suformuoti tikslų, tiesiog nori išmokti kažko konkretaus.

Yra žmonių, pasižyminčiu aukštu intelektu, suvokiančių, ką duoda tokio pobūdžio praktika. Deja, ir jiems nepavyksti pasiekti trokštamo tikslo, kadangi jų fizinis kūnas neparuoštas. Tai būtų galima palyginti su gera programa, kurios neįmanoma įdiegti į žemos klasės kompiuterį – negalima įjungti sistemos ir sulaukti norimo rezultato, jeigu nepakankamai gera materialioji dalis. Tad turi vyrauti minėtų dviejų pusiausvyra. Mes esame materialiosios dalies ir matematinės programos junginys. Štai kodėl Džong Juan Čigongo sistemoje vienu metu laviname dvasią ir kūną – kad vyrautų jų pusiausvyra.

Mes gyvename rinkos santykių visuomenėje. Tai reiškia, kad norint kažką gauti, mainais reikia kažką duoti. Todėl Džong Juan Čigongo metodai kiekvienam praktikuojančiam suteikia galimybę įgyti tam tikrų gebėjimų, įgūdžių, kuriuos pasitelkęs žmogus gali gyventi šiame pasaulyje.

Pavyzdžiui, jei sergate, galėsite sustiprinti sveikatą, o tada turėsite galimybę efektyviai dirbti, užsidirbti pragyvenimui arba diagnozuoti ir gydyti ligas – padėti žmonėms.

Bet pagrindinis tikslas – ne tik gauti įvairių žinių, bet ir įgyti gebėjimų, tuo pačiu padidinti intelektą ir kūrybinį aktyvumą. Tai pravers dirbant bet kokį darbą, užsiimant bet kokia veikla. Minėti dalykai – irgi pirmosios pakopos tikslai. Todėl Džong Juan Čigongo sistemoje Meistrai išmoko žmones praktikuoti, o aukštesnių pakopų moko tik tada, jei žmogus, manais į įgytus įgūdžius, žinias, pasaulio suvokimą, kažką duoda kitiems.

Paminėtina, kad praktikuojant bet kokios rūšies čigongą kaupiama či, bet ne kiekviena metodika suteikia galimybę pakelti jūsų lygį. Taip yra todėl, kad kai kurios metodikos skirtos vien gerinti sveikatą arba tik išvystyti kovinius įgūdžius, t. y. jos – kažkokios sistemos, o ne apskritai visos sistemos dalis.

Kiekvienas praktikuojantis turi pats užsibrėžti tikslus ir užduotis. Jei reikia tik pagerinti sveikatą, pakanka išmokti atskiras Džong Juan Čigongo ar bet kokios kitos mokyklos metodikas.

Siekiant aukštesnių tikslų, reikia atitinkamų metodikų, kai nuo bazinių, pamatinių elementų pereinama prie vientiso pasaulio vaizdo ir savo vietos jame suvokimo. Būtent tokia ir yra ši sistema.