Bjen Če (407–310 m. pr. m. e.) – senovės kinų mokslininkas, įgudęs ir dorovingas gydytojas, kurį žmonės praminė gydytoju stebukladariu. Jis išrado keturis diagnozavimo metodus (ligonio apžiūra, garsų išklausymas ir kvapų uostymas, ligonio išklausinėjimas ir apčiuopa), parengė teorinę ir praktinę tradicinės kinų medicinos (TKM) klinikinio diagnozavimo ir gydymo bazę. Jis gydė vidaus organų ligas, specializavosi chirurgijoje, ginekologijoje, pediatrijoje, LOR (ausų, nosies ir gerklės ligos) srityse, klinikinėje praktikoje pasitelkdavo gydymą akmenimis ir adatomis, masažu, žolelių nuovirais, kaitinimu ir kitokius gydomuosius metodus.

Keliaudamas po visą šalį jis palengvindavo eilinių žmonių kančias. Jis taip pat įkūrė pirmą istorijoje tradicinės kinų medicinos mokyklą – Bjen Če mokyklą.

Po Bjen Če mirties žmonės nepaliovė juo žavėtis. Iki šiol tose vietose, kuriose jis būdamas gyvas keliavo – Hebėjaus, Henanio, Šanduno ir kitose provincijose liko jo vardu pavadintų vietų: gimtasis Bjen Če miestas, Bjen Če paminklas, Bjen Če šventykla ir kt.

Daugelyje vietų pastatyti paminklai gydytojui Bjen Če, atidaryti muziejai, sukurtas ir meninis filmas apie Bjen Če gyvenimą. Senovės knygose yra įrašų, kad Bjen Če turėjo 10 mokinių. Ir šiais laikais patyrusį gydytoją neretai pavadina mūsų laikų Bjen Če.

Profesorius Siu Mintanas – Bjen Če mokyklos tęsėjas. Jis perėmė mokyklos žinias ir įkūrė Bjen Če mokyklos vaizdinių terapiją, kuri yra reikšmingas indėlis į sveikatos apsaugos vystymą.

1. Bjen Če paminėjimai grožinėje literatūroje

Baigiantis kovojančių karalysčių laikotarpiui (281–233 m. pr. m. e.) garsus valdininkas Han Fei savo veikale pasakoja istoriją, kaip Bjen Če tarnavo Ci Hen Guno rūmuose. Pamatęs princą, Bjen Če pasakė, kad jis turi sveikatos problemų, liga dar nėra įsisenėjusi, bet negydant ji progresuos. Princas juo nepatikėjo. Po kelių dienų Bjen Če vėl pamatė princą ir pasakė, kad liga jau paveikė kraujagysles, taigi negydant princui bus prastai. Praėjo dar kiek laiko, Bjen Čė vėl pamatė princą ir įspėjo, kad liga jau pakenkė skrandžiui, žarnynui, tad negydant kils pavojus gyvybei. Princas supyko ir mostelėjo ranka, kad Bjen Če nešdintųsi jam iš akių. Dar po penkių dienų pamatęs princą, Bjen Če pasišalino. Princą jo elgesys stipriai nustebino, jis nusiuntė tarną paklausti, kas nutiko. Bjen Če atsakė, kad liga jau paveikė kaulų smegenis, ir jis niekuo nebegali padėti princui. Po kelių dienų princas prigulė ir mirė. Ši istorija eilinį kartą parodo Bjen Če meistriškumą diagnozuoti.

Rankraščiuose minima istorija apie tai, kaip Bjen Če diagnozuoja imperatorių savo žvilgsniu

Vakarų Hanų dinastijos laikotarpiu gyvenęs garsus istorikas Sima Čianis (145–90 m. pr. m. e.) savo „Istoriniuose užrašuose“ pasakoja, kaip Bjen Če keliavo per Go karalystę ir pamatė, kad visi gyventojai nuliūdę ruošiasi laidojimo ceremonijai. Kai jis pasiteiravo, kas nutiko, gyventojai papasakojo, kad princesė jau pusdienį nekvėpuoja, taigi visi ruošiasi su ja atsisveikinti. Bjen Če skubiai pasuko į rūmus, patikrino princesės pulsą ir suprato, kad ji gyva. Jo vadovaujami du mokslininkai atliko akupunktūros seansą ir pridėjo karštus akmenis. Princesė atgavo sąmonę, tada Bjen Če toliau ją gydė. Po antro seanso princesė visiškai pasveiko.

Bjen Če adatų pagalba atgaiviną princesę

2. Istorinis Bjen Če mokyklos tyrimas

1. Bjen Če mokyklos įtakos įtaka senovės Kinijoje.

Profesorius Li Boconas iš Kinų mokslų akademijos parašė mokslinį darbą „Bjen Če ir Bjen Če mokyklos tyrimas“. Atlikęs tyrimą jis įrodė, kad Bjen Če mokykla iš tiesų buvo pirmoji medicinos pakraipa TKM istorijoje. Ji buvo įkurta kovojančių karalysčių laikotarpiu, valdant Sian Hanų dinastijai (300 m. pr. m. e – 220 m. e. m.) ir tuo metu turėjo didžiausią įtaką bei geriausią reputaciją.

Kovojančių karalysčių laikotarpiu ir valdant Sian Hanų dinastijai, būta įvairių medicinos mokyklų, o jų pasekėjai dažnai tarpusavyje keisdavosi patirtimi.

Buvo būtent šiai mokyklai priklausančių medicinos kanonų ir receptų. Kinų istorijoje buvo daug šios mokyklos pasekėjų gydytojų.

Profesorius Li Boconas

Profesorius Li Bconas žurnale „Medicina ir filosofija“ išpublikavo straipsnį „Bjen Če ir Bjen Če mokykla“, keli klausimai apie TKM istoriją“. Straipsnyje rašoma, kad kovojančių karalysčių laikotarpiu, valdant Sian Hanų dinastijai (300 m. pr. m. e – 220 m. e. m.) daugelis rašytinių šaltinių ir archeologinių radinių įrodo:

  1. Kovojančių karalysčių laikotarpiu, valdant Sian Hanų dinastijai, visuomenėje buvo populiariausi Bjen Če mokyklos darbai.
  2. Hanų dinastijos (202 m. pr. m. e. – 220 m. e. m.) laikotarpiu žmonės laikė Bjen Če viską išmanančiu gydytoju.
  3. Hanų dinastijos laikotarpiu Bjen Če mokykloje gydytojų buvo daugiau nei kitose mokyklose.
  4. Kovojančių karalysčių laikotarpiu, valdant Sian Hanų dinastijai, buvo pasakojama daug sakmių apie Bjen Če.

3. Bjen Če mokyklos rašytinių šaltinių tyrimas.

Bjen Če buvo Bjen Če mokyklos įkūrėjas, todėl jam priskiriama šios mokyklos darbų autorystė. Činų dinastijos (221–206 m. pr. m. e.) „Bjen Če šviesiosios salės kanonas“ yra senovės veikalas apie teisingą akupunktūros taškų išsidėstymą. Hanų dinastijos veikaluose „Menas ir literatūra“ (206 m. pr. m. e. – 23 m. e. m.) yra įrašų apie šios pakraipos kanonus: „Bjen Če kanonas apie vidinius dalykus“ ir „Bjen Če kanonas apie išorinius dalykus“. „Bjen Če taškų receptai“ – traktatas apie gydymą adatomis.

Vakarų Hanų dinastijos laikais (25–220 m. e. m.) gydytojai, Bjen Če mokyklos pasekėjai, parašė „Traktatą apie sudėtingus klausimus“, kuriame aprašė šios pakraipos patirtį ir žinias, pradedant Vakarų Hanų dinastija (202 m. pr. m. e. – 9 m. e. m.), taip pat padarė šią pakraipą atskira atšaka. „Kinų ir tibetiečių kanonas“, „Vidinio atspindžio metodas“, „Veidrodinis Bjen Če kanonas“ – Vei, Činų bei Pietų ir Šiaurės dinastijų laikotarpio (220–589 m. e. m.) veikalai, priskiriami Bjen Če mokyklai. „Bjen Če širdies knyga“ – šios mokyklos Song dinastijos (960–1279 m. e. m.) veikalas.

3. Tyrimas apie Bjen Če mokyklos gydytojus.

Kinijoje buvo daug garsių gydytojų – Bjen Če mokyklos atstovų.

Čun Yi ir jo mokiniai buvo Bjen Če mokyklos pasekėjai Vakarų Hanų dinastijos laikotarpiu (202 m. pr. m. e. – 9 m. e. m.).

Čun Yi užrašydavo duomenis apie visus pacientus ir išleido knygą „Ligų istorijų rinkinys“.

Čun Yi su „Visuomeniškumo kanonu“ ir jo mokiniai buvo Bjen Če mokyklos pasekėjai Vakarų Hanų dinastijos laikotarpiu (202 m. pr. m. e. – 9 m. e. m.). „Istoriniuose užrašuose“ yra įrašų apie Bjen Če.

Bjen Če medicinos teorija ir gydymo metodai buvo sistemingi ir veiksmingi, Bjen Če pasekėjai mokėsi būtent šių metodų, jie neturėjo keisti šių metodų, tiesiog turėjo jais vadovautis, čia pasiekė laimėjimų Čun Yi.

Ven Fu, Čen Gao, Guo Je – Vakarų Hanų dinastijos (25–220 m. e. m.) Bjen Če mokyklos gydytojai. „Paskutiniųjų Hanų knygoje“ rašoma: „Kartą gyveno senukas, kuris mėgo žvejoti upės pakrantėje. Niekas nežinojo jo vardo, tad jį praminė Pei Ven (Pei – upės pavadinimas, Ven – senukas). Šis žmogus buvo liaudies medicinos gydytojas, mokėjo meistriškai gydyti adatomis, išgydydavo ligonius. Jis parašė dvi knygas – „Gydymo adatomis kanonas“ ir „Diagnozavimu čiuopiant pulsą diagnozavimas“. Čen Gao buvo Fu Ven mokinys. „Paskutinių Hanų knygoje“ rašoma:

„Čen Gao kelerius metus ieškojo, kol galiausiai jį priėmė Fu Ven. Gao nenorėjo išgarsėti ir būti valdininku, jis buvo liaudies medicinos gydytojas, o jo mokinys tapo valdininku.“ Remdamiesi šiomis žiniomis, matome, kad jie abu buvo liaudies medicinos gydytojai. Guo Je buvo Čen Gao mokinys. „Paskutinių Hanų knygoje“ rašoma:

„Guo Je jaunystėje mokėsi medicinos ir daosų praktikų pas Čen Gao, 80–105 m. e. m. buvo sveikatos apsaugos ministras. Jo gydymo rezultatai buvo puikūs.“

Hua Tuo ir mokiniai U Pu, Fan He ir Li Dan buvo gydytojai, Kovojančių karalysčių (220–280 m.) Bjen Če mokyklos pasekėjai. Hua Tuo parašė „Kinų ir tibetiečių kanoną“, jis pirmasis ėmė naudoti nuskausminamuosius ir daryti pacientams operacijas, taip sugalvojo sveikatinimo kompleksą „Penkių žvėrių žaidimai“. „U Dzin farmakopėja“ ir „Li Dan farmakopėja“ – Bjen Če mokyklos pasekėjų veikalai apie gydomąsias žoleles.

„Penkių žvėrių žaidimai” pratimų komplesksas

Medicinos istorijoje labai daug garsių, daug pasiekusių mokslininkų, labai daug tradicinės medicinos gydytojų. TKM istorijoje vaisingiausias pagal gydytojų skaičių, garsių gydytojų kartas ir parašytų veikalų skaičių buvo Šiaurės ir Pietų dinastijų laikotarpis (420–589 m.). Septyniose Siu kartose buvo 12 garsių gydytojų, tarp kurių – Siu Daodu, Siu Venbo, Siu Čenbo, Su Džicai, Siu Džifan. Jie tarnavo imperatoriaus rūmuose, mokėsi imperatoriškajame medicinos fakultete ir buvo labai gerbiami imperatoriaus.

Siu šeimoje pirmasis gydytojas buvo Siu Si, jam patiko Laodzi ir Geltonojo imperatoriaus menas, taip pat jis mėgo pabūti vienas kalnuose. Kartą pro jį ėjo vienuolis daosas. Jis paprašė vandens, o mainais paliko moliūgą ir pasakė: „Tegu jūsų vaikai panaudoja tai, kas ras moliūgo viduje, gelbėti žmonėms, tai bus deramas atlyginis.“ Siu Si perskyrė moliūgą ir rado jame „Veidrodinį Bjen Če kanoną“. Nuo to laiko jis pasišventė medicinos mokslas ir gyvenimo pabaigoje tapo garsiu gydytoju.

Nuo Tan dinastijos (618–907 m.) Bjen Če mokyklos atstovų lieka vis mažiau. Činų dinastijos laikotarpiu (960–1279 m.) medicinoje įvyksta eilinis posūkis, ši mokykla vėl plėtojasi. Pavyzdžiui, gerbiamas gydytojas Siu Si specializavosi gydydamas ligas adatų terapija, jis gydė imperatorių, už tai gaudavo iš jo brangių dovanų ir pasakodavo, kad eina melstis ir dėkoti savo mokytojui Bjen Če.

Songų dinastijos laikotarpiu, valdant imperatoriams Šen Dzon ir Dže Dzon (1068–1100 m.) garsus gydytojas Pan An sakė: „Palyginus Geltonojo imperatoriaus ir Bjen Če darbus, galima teigti, kad visame pasaulyje giliausios žinios yra Bjen Če (metraštis „Song istorija, Pan An biografija“).

Pietų Song dinastijos laikotarpiu (1127–1279 m.) Dou Cai gimė gydytojų šeimoje ir mokėsi iš liaudies medicinos gydytojų. Remdamasis įgytomis žiniomis ir 40 m. patirtimi, jis parašė „Bjen Če širdies knygą“ (1146 m. e. m.).

Bėgant metams, Bjen Če mokyklos pasekėjų veikla darosi vis mažiau pastebima, o patys pasekėjai darosi vis mažiau žinomi, tampa siauro rato mokinių mokytojais, perduoda žinias sūnums arba nusineša jas į kapą.

 

3. Šiuolaikiniai Bjen Če mokyklos tyrimai

1. „Vidinio atspindžio metodas“ ir „Veidrodinis Bjen Če kanonas“.

Šiuolaikinis mokslininkas, profesorius Pen Dzinšan, išanalizavęs knygą „Vidinio atspindžio metodas“ rašė, kad keturi diagnozavimo metodai (ligonio apžiūra, garsų išklausymas ir kvapų uostymas, ligonio išklausinėjimas ir apčiuopa) gali tapti gyvybės ir mirties klausimu. Diagnozavimo metodas vadinasi „Vidinio atspindžio metodu“, nes jį pasitelkus tarsi veidrodyje galima matyti vidaus organus ir jų būklę, viską sužinoti apie ligą.

2. Siu Mintanas ir Bjen Če vaizdinių medicina

Profesorius Siui Mintanas

Profesorius Siu Mintanas yra Bjen Če mokyklos pasekėjas, mokslininkas, mokytojas. Jis perėmė žinias ir įkūrė Bjen Če mokyklos vaizdinių terapiją – ligų diagnozavimo ir gydymo sistemą.

Bjen Če vaizdinių medicina remiasi vaizdiniais, jos modelis yra dzing (materija), či (energija) ir šen (informacija). Diagnozavimui ji pasitelkia vaizdinius, o gydymui – pakeistus vaizdus.

Profesorius Siui Mintanas skaito paskaitą Pekino kinų medicinos universitete
Profesorius Siui Mintanas skaito pranešimą konferencijoje apie pulso diagnostiką
Profesorius Siui Mintanas skaito pranešimą Tarptautinėje konferencijoje apie pulso diagnostiką
Traptautinė konferencija apie mastymą vaizdiniais ir „Bjen Če” pulso diagnostiką

3. Bjen Če pulsinis diagnozavimas.

Profesorius Siu Mintanas – šiuolaikinis Bjen Če mokyklos pasekėjas. Jis pirmasis apibendrino žinias apie šios mokyklos diagnozavimą pagal pulsą ir prabilo apie tai, kad šis diagnozavimas turi tris lygius: pulso dažnumą, pulso energiją ir pulso vaizdą. Pulso vaizdas – aukščiausias diagnozavimo lygis. Su tokiu pulso diagnozavimu galima tiesiogiai gauti informaciją ir vaizdą apie sveikatos būklę, nustatyti ligos buvimo vietą ir pobūdį. Diagnozavimo pagal pulsą seanso pradžioje gydytojas pirštų galiukais užčiuopia paciento pulsą, o pirštų pojūčiai smegenyse performuojami į ligos buvimo vietą ir pobūdį. Pasitelkus vaizdą galima pamatyti žmogaus psichologinę, fizinę ir emocinę būklę.

4. Bjen Če mokyklos vertingumas.

Profesorius Siu Mintanas – Bjen Če mokyklos pasekėjas, jis toliau dalinasi slaptomis TKM žiniomis su pasauliu, taip grąžindamas senovės TKM krypčiai – Bjen Če mokyklai – buvusią šlovę. Jis išgydė daugybę žmonių, sirgusių sunkiomis ligomis, o šiuo metu skaito paskaitas daugiau nei 26-iose pasaulio šalyse. Jis įnešė reikšmingą indėlį į sveikatos apsaugos vystymą.

BJEN ČE PAMINĖJIMAI

Bjen Če diagnozuoja iš pulso
Bjen Če kapas (Šen Si)
Bjen Če kapas (Šen Si)
Filmas „Apie daktarą stebukladarį Bjen Če” 1985
Dešimt Bjen Če mokinių (1)
Dešimt Bjen Če mokinių (2)

Straipsnio autorius Li Dziun

Kandidatas į medicinos mokslų daktarus

Sertifikuotas Tradicinės kinų medicinos daktaras

Kinų Vaizdinių Medicinos tyrėjas