Džong Juan Čigongas – paprastas mokslas apie gyvenimą

Džong Juan Čigongas, seniausia žinoma čigongo sistema, yra viena iš perspektyviausių žmogaus vystymosi krypčių. Reguliari praktika didina žmogaus gyvybinę energiją, stiprina imunitetą, taigi gerėja sveikata, pratęsiamas aktyvaus gyvenimo laikotarpis ir jaunystė, atskleidžiami užslėpti organizmo ištekliai, įgyjama išskirtinių gebėjimų, didėja atsparumas stresinėms situacijoms.Džong Juan Čigongo praktikose žmogus sutelkia dėmesį į savęs pažinimą. Užduodame amžinus klausimus: kas mes esame, iš kur atėjome ir kur einame. Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, turime ištirti vientisą šio pasaulio struktūrą, kuriai priklauso čia ir dabar esantis žmogus, jo praeitis ir ateitis.

Todėl sakome – Džong Juan Čigongas yra paprastas mokslas apie gyvenimą. O sąvoka „gyvenimas“ apima viską, kas egzistuoja visatoje – nuo mikropasaulio iki galaktikų ir, žinoma, žmogų, kaip šios begalinės grandies dalelę.

Šiuo metu Džong Juan Čigongo sistemoje mokymuisi atviros keturios pakopos.

Pirmosios ir antrosios pakopos mokymai suteikia gydymo metodų ir sveikatinimo būdų kompleksą, kurie gerina emocinę būseną, stimuliuoja mąstymo procesus, didina kūrybingumą. Praktikuojantis mokosi būti harmonijoje su aplinka, atrasti ir naudoti užslėptas organizmo galimybes.

Trečioje čigongo pakopoje yra galimybė perprasti ir išmokti pasitelkti ypatingus gebėjimus – intuiciją, matymą trečiąja akimi, toliaregystę, telepatiją.

Ketvirtos pakopos mokymai suteikia galimybę suprasti visa, kas gyva Žemėje – augalus ir gyvūnus – ir iš jų mokytis.

Svarbiausia mokymo grandis Mokykloje yra Meistras (pirmose pakopose – instruktorius).

Sąvoka „mokykla“ reiškia sistemos kompleksiškumą. Mokykloje naujokai praeina kelią nuo atskirų elementų įsisavinimo iki filosofinio visos sistemos suvokimo. Tik tada įmanoma suvokti visą pasaulio vaizdą.

Todėl sakome, kad Džong Juan Čigongas – mokslas, taip pat ir kompleksinė praktikų sistema. Ji nėra susijusi nei su ideologija, nei su religija, nei su politika.

Šiuo metu Džong Juan Čigongo sistemą sudaro trys posistemės: saviugdos sistema, vaizdinių medicina ir žinių transplantacija.

Džong Juan Čigongo sistema yra skirta bet kokio amžiaus, profesijos ar sveikatos būklės žmonėms. Nuo 1991 m. ji dėstoma Nepriklausomų valstybių sandraugose šalyse ir kitose užsienio valstybėse.

Džong Juan Čigongas – vientisa sistema. Ji apima visus žmogaus egzistencijos aspektus – mokymąsi, asmeninį augimą, sveikatinimą, gydimą, amžinų filosofinių klausimų – apie Visatos evoliuciją, apie žmogaus, kaip Visatos dalelės, vietą ir vaidmenį joje – formulavimą ir atsakymų į juos paiešką.

Džong Juan Čigongo sistemos praktika įgalina mus suvokti save kaip kosminę būtybę, suprasti savo galimybes, tikslus ir užduotis.