Mokomoji Džong Juan Čigongo programa

Turinys 

 • 1 pakopa,
 • 2 pakopa,
 • 3 pakopa,
 • mаrаtоnas,
 • retritas (atsiskyrimas intensyvioms praktikoms).

Džong Juan Čigongo sistemos mokymai vyksta 1–4 pakopų seminarų metu ir pristatant vaizdinių terapiją (vaizdinių mediciną). Siekiant geriau įsisavinti seminaruose gautas žinias, išmoktą medžiagą, papildomai organizuojami maratonai, retritai, reguliarūs grupiniai užsiėmimai.

Meistro Siu Mintano sertifikuoti instruktoriai turi teisę (pagal jų turimus instruktorių sertifikatus) vesti 1, 2, 3 pakopos seminarus, reguliarius grupinius užsiėmimus, maratonus ir retritus. [1]

4 pakopos seminarą veda tik Meistras Siu Mintanas. Iki šiol nė vienas instruktorius nėra gavęs leidimo vesti 4 pakopos seminarą.

Vaizdinių terapijos taip pat moko tik Meistras Siu Mintanas. Instruktoriai turi teisę mokyti tik nedidelės dalies pratimų, kurie nurodyti duotoje programoje ir aprašyti knygose, pagal atitinkamas pakopas.

Kiekvienoje Džong Juan Čigongo pakopoje mokomės paruošiamųjų, pagrindinių ir pagalbinių pratimų.

Priklausomai nuo konkrečių sąlygų, užsiėmimai gali vykti kasdien arba su pertraukomis.

1 pakopa

Pirmosios pakopos mokymai trunka ne mažiau nei 15 valandų (5 dienos po 3 valandas). Mokymai susideda iš nemokamos pažintinės paskaitos (1–2 valandos), demonstravimo (kaip jaučiame či) klausytojams ir paties seminaro.

Seminarą galima pradėti nuo paskaitos. Tiesa, paskaitą galima vesti ir atskirai nuo seminaro, tik tokiu atveju seminare reikėtų pakartoti pagrindinius paskaitos teiginius.

Pirmosios pakopos mokymuose detaliai išnagrinėjami 3 pagrindiniai, 4 paruošiamieji pratimai ir pagalbiniai pratimai. Taip pat kalbama apie kelias vaizdinių terapijos temas – diagnozavimą ir gydymą rankomis, savigydą.

Be žemiau pateiktos privalomosios programos seminaruose gali būti dėstomi pagalbiniai ar gydomieji pratimai – tai priklauso nuo aplinkybių.

Pirmiausia tai priklauso nuo susirinkusių klausytojų – ar seminare visi dalyvauja pirmą kartą, ar daug kartojančių seminarą, kokios amžiaus grupės, kokie klausytojų tikslai ir kt.

Antra, tai priklauso nuo seminaro vedimo sąlygų ir jo trukmės, nes skirtingose šalyse seminaro eiga gali skirtis.

Privalomoji programa:

 • Nemokama pažintinė paskaita,
 • kanalų, esančių rankų ir kojų pirštuose, atidarymas,
 • 4 paruošiamieji pratimai,
 • 3 pagrindiniai pratimai,
 • Didysis medis,
 • Či transformacija (jan či), taip pat vienas iš kamuoliuko či aktyvavimo metodų (kiti metodai praktikuojami grupiniuose užsiėmimuose),
 • Mažasis kosminis ratas (du būdai).

Pagalbiniai pratimai:

 • 2 nešvarios či valymo metodai,
 • či priėmimo metodas (apimantis in ir jan či priėmimą),
 • In ir jan či spinduliavimo iš Laogun taško metodas ir špagos metodas. (Jeigu seminare dalyvauja daugiausia naujokai ar yra daug sergančių, galima mokytis tik či spinduliavimo iš Laogun. Su kitais metodais galima susipažinti ir juos naudoti grupinių praktikų metu.),
 • kvėpavimas per taškus ir kanalus (Laogun, Junciuan, Baihuei),
 • čigongo praktika vaikštant,
 • čigongo praktika miego metu.

Vaizdinių terapija:

 • diagnozavimo rankomis metodas,
 • 4 gydymo rankomis metodai.

Kai kurie savigydos metodai:

 • kraujo spaudimo normalizavimas,
 • regėjimo gerinimas.

Kitus metodus galima išmokti grupinių praktikų metu. Jeigu grupėje daug lygį kartojančių ar sergančių dalyvių, galima papildomai išmokyti vieno iš kepenų valymo ar darbo su inkstais metodo, taip pat – darbo su vidine informacija metodo.

Kiekvienos dienos pabaigoje rekomenduojama atlikti pratimus, kurie gerina vieno iš penkių organų funkcijas pagal atitinkamą muziką (10–20 minučių).

Seminaro pabaigoje:

 • pakartojami visi išmokti pratimai,
 • klausytojams pateikiami 4 sėkmės veiksniai,
 • pasakoma, kaip toliau praktikuoti savarankiškai ir kaip praktikuoti čigongą kasdieniniame gyvenime,
 • išvardinami 2-osios pakopos pratimai.

2 pakopa

Antrosios pakopos mokymai trunka ne mažiau nei 12 valandų (4 dienos po 3 valandas). Kaip ir pirmojoje pakopoje, užsiėmimai gali vykti kasdien arba su pertraukomis.

Antrojoje pakopoje jau neskaitoma nemokama paskaita.

Seminaro privalomoji programa:

 • 2 paruošiamieji pratimai,
 • 2 pagrindiniai pratimai,
 • antrosios pakopos Didysis medis,
 • Čanzo praktika (3 dalių):
  • kamuoliuko judėjimas tarp žemutinio ir vidurinio dantianių,
  • vidurinio dantianio praktika (ji analogiška žemutinio dantianio praktikai) – raudono kamuoliuko vizualizavimas ir šilumos pajautimas,
  • kanalo tarp žemutinio ir vidurinio dantenių stebėjimas (vizualizacija).

Atliekant Čanzo praktiką, naudojamas tik vienas iš kamuoliuko či aktyvavimo metodų.

Pagalbiniai pratimai:

 • 4 kvėpavimo oda / kūnu metodai,
 • U-sin ratas.

Vaizdinių medicina:

 • diagnozavimas kūnu,
 • 2 gydymo metodai (in-jan kamuoliuku ir kvėpavimu).

Seminaro pabaigoje:

 • išmoktų pratimų apžvalga,
 • patarimai, kaip suderinti 1 ir 2 pakopos pratimų praktikas,
 • 3-iosios pakopos pratimų sąrašas.

3 pakopa

Trečiosios pakopos mokymai trunka ne mažiau nei 12 valandų (4 dienos po 3 valandas). Galima išimtis – 3 dienos po 4 valandas.

Seminaro privalomoji programa:

 • 2 paruošiamieji pratimai,
 • pagrindiniai pratimai:
 • 3 pakopos Didysis medis,
 • Čanzo praktika (3 dalys):
 • kamuoliuko judėjimas tarp žemutinio ir viršutinio dantianių,
 • viršutinio dantianio praktika (kuri yra analogiška žemutinio dantianio praktikai),
 • kanalo tarp žemutinio ir viršutinio dantianių stebėjimas (vizualizacija).

Atliekant Čanzo praktiką, naudojamas tik vienas iš kamuoliuko či aktyvavimo metodų.

Biguši či praktika (2 pratimai):

 • kvėpavimas ir maitinimasis per bambą,
 • atjaunėjimo praktika.

Pagalbiniai pratimai:

 • taško Mintan ir kanalo, einančio iš viršutinio dantianio iki šio taško, atidarymas.

Vaizdinių terapija:

 • diagnozavimas trečiąja akimi,
 • gydymo metodai.

Seminaro pabaigoje:

 • išmoktų pratimų apžvalga,
 • patarimai, kaip suderinti 3 pakopos pratimų praktiką su 1 ir 2 pakopų praktikomis.

Maratonas

Tai praktiniai grupiniai užsiėmimai pagal praeitas atitinkamas pakopas, kurie trunka apie 8 valandas per dieną. Maratono metu gali būti praktikuojami skirtingų lygių pratimai. Marotono užuotis – išmoktos medžiagos įsisavinimas, praktikuojant ilgas praktikas. Maratoną veda atitinkamo lygio instruktorius.

Retritas

Siekiant pagilinti praktikas, dar geriau įsisavinti išmoktus 1–3 pakopų pratimus, organizuojamas retritas. Jo trukmė – ne mažiau nei 7 dienos po 8 valandas praktikų per dieną [2]. Retritus veda instruktoriai, kurie yra gavę leidimą juos vesti.

Dėmesio!

 1. Visi pratimai aprašyti atitinkamoje literatūroje. Bet koks instruktoriaus sumanytas pratimų „modernizavimas“ ar „patobulinimas“ draudžiamas.
 2. Džong Juan Čigongo sistemos 1–4 pakopose nėra seksualinių ar vibracinių praktikų.
 3. Mantrų moko tik Meistras Siu Mintanas.

Išimtis – pagrindinė Džong Juan Čigongo sistemos mantra, bet ją duoti turi teisę tik tas instruktorius, kuris mokėsi šios mantros iš Meistro jo mokymuose (o ne iš kito instruktoriaus). Mantra duodama tiems klausytojams, kurie išklausę / praėję ne mažiau nei antrosios pakopos mokymus.

Grupiniai užsiėmimai skirti laisvam ir neformaliam bendravimui, derinamam kartu su praktikomis. Grupiniuose užsiėmimuose bendros praktikos parenkamos pagal praeitus lygius, bet tai nėra seminaras ar maratonas.

Susitikimai, turistinės kelionės, stovyklos ir kiti praktikuojančių žmonių susirinkimai nėra prilyginami mokymams. Jeigu šių susirinkimų metu yra mokoma, užsiėmimai turi atitikti aukščiau minėtas mokymo formas, juos turi vesti kvalifikuotas instruktorius, o užsiėmimų trukmė turi atitikti reikalavimus.

Kitų disciplinų mokymasis ir jų praktika neprieštarauja Džong Juan sistemos principams. Tiesiog šios disciplinos praktikuojamos atskiruose užsiėmimuose ir klausytojai turi žinoti, kad tai ne Džong Juan sistema.

Politiniai ir religiniai klausytojų požiūriai yra jų asmeninis reikalas, tai – ne instruktoriaus kompetencija. Juo labiau apie tai nediskutuojama grupėje. Diskusija šiais klausimais galima nebent kalbant apie praktinius įgūdžius, kurie atsirado iš vienos ar kitos religinės ar filosofinės sistemos.

 

[1] Oficialūs Džong Juan sistemos instruktoriai yra užsiregistravę oficialiame mokyklos tinklalapyje. Jų pavardes galite rasti horizontaliame skyriaus „Instruktoriai“ meniu.

Jeigu Jūs čia neradote savo instruktoriaus, vadinasi, jis galėjo laikinai netekti savo statuso ar neišlaikyti egzamino žodžiu arba raštu.

Šiaip ar taip, visi, kurie nėra užsiregistravę šiame tinklalapyje, neturi teisės oficialiai mokyti Džong Juan sistemos.

[2] Laikas, skirtas išvykoms po apylinkes, šventyklas, vienuolynus, neįskaičiuojamas į 8 praktikų valandas. Tai – papildoma veikla.