Mokiniai apie mokyklą

Trims neregiams davė paliesti dramblį. Lietęs dramblio ausį pasakė:

 – Dramblys yra didelis, platus ir grublėtas kaip kilimas.

Tas, kuris čiupinėjo straublį, pasakė:

 – Turiu apie jį tikrų žinių. Jis panašus į tuščiavidurį, baisų ir pražūtingą vamzdį.

 – Dramblys – tvirtas ir didžiulis kaip kolona, – paprieštaravo trečiasis, lietęs dramblio koją ir pėdą.

 

O jūs, draugai, ar pažįstate tą dramblį?

 

„Neteigiame to, ką sakė Mokytojas, pasakojame tik tai, ką girdėjome iš mokytojo.“

Autorius: Valerijus Aščinas

Kartą viename praktiniame seminare Siu Mintano paklausė, kiek Mokyklai metų. Mokytojas atsakė: „Metodui, kurį praktikuojame – daugiau nei 7 tūkstančiai metų.“

Atėjo laikas, kai Mokytojai nusprendė perduoti šią praktiką visiems norintiems. Ir atėjo visi, kas panorėjo, ir paklausė, kaip vadinasi jūsų Mokykla. Ir buvo atsakyta – Džong Juan Čigongas.

Džong Juan – reiškia Didžioji Kinijos lyguma, kur kažkada kažkas pradėjo šią praktiką. Šioje provincijoje buvo vietovė Šaolin (Žemas miškas), vėliau tokio paties pavadinimo kaimelyje pastatė budistų vienuolyną. Visame pasaulyje žinomas Šaolino vienuolynas nuo pat savo atsiradimo ir visais laikais buvo ir yra reiškinys, peržengiantis budizmo sampratų ribas.

Džong – vidurys, vystymosi vidurio kelias, pasiekiamas per asmeninę praktiką.

Juan – pagrindas, bazė, šaltinis. Žmogui – išoriniai jo būties pagrindai: jis pats, Žemė, Dangus. Vidiniai: pilvas, širdis, protas.

Či – gyvybinė substancija, kuri egzistuoja visur.

Gong – veiksmas, darbas, kurį atlieka praktikuojantysis.

Daugybę čigongo mokyklų skirstomos į išorinių ir vidinių metodų mokyklas. Džong Juan Čigongas nuo pat pradžių yra vidinis metodas. Kadaise Žmogus, kuriam kilo klausimas, kas aš, iš kur (atėjau) ir kur (einu), atsisėdo ir nukreipęs protą į savo vidų gavo atsakymus ir žinių apie save, apie pasaulį, apie savo vietą šiame pasaulyje, apie savo kelią. Iš žinių vertingiausias metodas, kurį galima perduoti visiems.

Džong Juan Čigongas – vidinis savarankiško vystymosi metodas, praktikuojant atsirandantis gebėjimas gauti žinių be tarpininkų.

Praktikavimo metodo išmokstame iš Meistro Siui Mintano. Siui Mintanas gavo ir gauna jį iš savo mokytojų. Džong Juan Čigongas – individualios praktikos tradicija, kuri kažkada atsiradusi nesibaigia iki šiol. Mūsų Mokykloje nėra nė vieno, kuris ją jau baigė. Ir mūsų Mokytojas, pradėjęs praktikuoti dar vaikystėje, ir mokinys, kuris pirmą kartą atėjo į seminarą – visi mokosi, kiekvienas savo lygiu.

Mokinys nuo pirmų akimirkų įsisavina mokymosi metodą. Kiekvieno praktinio seminaro tikslas – išmokti praktikuoti savarankiškai. Praktikos proceso metu mokinys perpranta reikšmę principų, apie kuriuos sužino iš Mokytojo ar instruktoriaus. Principai pataria praktikuojančiam, kaip reikia praktikuoti, kaip reaguoti į fenomenus [i], pasitaikančius praktikų metu. Džong Juan Čigongo sistemos principai nėra kartą ir visiems laikams nustatytos taisyklės. Pradedančiuosius su šiais principais supažindina praktiniuose seminaruose. Ateityje kiekvienas iš jų yra pasufleravimas praktikuojančiam, kad ir kokį lygį šis būtų pasiekęs.

Paminėsime du iš pagrindinių principų:

Vienovės principas

Kartais Džong Juan Čigongą vadiname gyvenimo puoselėjimo menu, o gyvenimas savo daugialypumu yra vientisas ir apima žmogaus, žmonių visuomenės prigimtį, Žemės ir Kosmoso prigimtį. Jei dėl šios vienovės kyla abejonių, vertėtų susimąstyti, ar aš teisingai suvokiu, kas yra gyvenimas.

Principas „pats sau Meistras“

Sparčiai vystantis žmonijos civilizacijai, vis giliau pažįstant Žemės ir Kosmoso prigimtį, dažnai norima, kad ji paklustų, bet taip pakertama savos prigimties šaknis. Kartais pradedantiesiems ir jau ilgai praktikuojantiems žmonėms kyla pasirinkimo problema – čigongas ar gyvenimas? Tokiu atveju rinkitės gyvenimą, pataria Mokytojas Siui Mintanas. Jūs patys turite nuspręsti, kam skirti savo gyvenimą.

Trumpai apie dėstymą

Mokykloje išvystyta žinių, kaip praktikuoti, perdavimo tradicija. Vyksta 1, 2, 3 ir 4 pakopų [ii] seminarai. Išklausiusiems seminarus mokiniams organizuojami reguliarūs užsiėmimai grupėse, maratonai, retritai.

Atitinkamų pakopų instruktoriai gauna teisę mokyti, lankę Meistro Siui Mintano mokymus ir išlaikę egzaminus. Leidimą vesti retritus [iii] irgi duoda tik Meistras Siui Mintanas. Siekiant išvengti nesusipratimų, instruktorių kvalifikacija nurodyta oficialiame tinklalapyje.

Džong Juan Čigongas nėra religija. Prigimtinį gebėjimą tikėti mes pasitelkiame kaip tikėjimą savo jėgomis, čia egzistuoja tikėjimo laisvė.

[i] Dėl praktikos pradžioje pasitaikančių fenomenų metodas nerekomenduojamas žmonėms su psichikos sutrikimais. Daugiau kontraindikacijų nėra.

[ii] 4-osios pakopos gali mokyti tik Meistras Siui Mintanas.

[iii] Kelias dienas trunkanti praktika nuošalioje (ramioje) vietoje.