100 Dvasios ligų ir vaistų pagal Lao Dze

Lao Dze sako: „Jei nori apsisaugoti nuo katastrofos, išspręsti problemą, geriausia – užkirsti kelią jų atsiradimui tavo gyvenime. Norint lengvai išgydyti negalavimą, ligą, geriausia tam pasiruošti iš anksto. Kad žmogus galėtų pasiekti laimę, kad laimė jo nepaliktų, reikia ne saugotis pavojų, o priešingai – siekti laimės. Nereikia laukti, kol procesas įvyks, reikia išgerti gydomojo gėrimo, vaisto. Yra valdovų, kurie nesugeba išsaugoti altoriaus lauko viduryje. Yra asmenybių, kurios nesugeba išsaugoti vientisumo, vedančio į ilgaamžiškumą. O išmintingas žmogus siekia gerovės, saugodamas būsenas, kai dar nėra pirmųjų būklės pablogėjimo požymių. Jis išsivaduoja iš bėdos, kol ji dar neatsirado. Juk katastrofa vystosi pamažu. Liga vystosi po trupinėlį. O jei žmogus deda šiek tiek pastangų gėrio link, nesivysto liga. Tada liga negali atsirasti. Bet kai žmogus padaro nedidelių nusižengimų, liga nemažėja, todėl neįmanomas pagerėjimas.

Jei po trupinėlį nekaupsi gėrio, negalėsi suformuoti didžios moralinės jėgos – de. Jei nesiliausi daręs mažų nusižengimų, suformuosi sunkų nusikaltimą.” Pateikiame pagrindą ir taip suteikiame galimybę suprasti, iš kur kas, anot Lao Dze, atsiranda:

100 pagrindinių ligų

 1. Nepaisyti tolydumo, išgyvenant džiaugsmą ir rūstybę – tai liga.
 2. Užmiršti apie gyvenimo įstatymus, siekti asmeninės naudos – tai liga.
 3. Siekti malonumų, ardant moralinę jėgą de – tai liga.
 4. Visas širdies jėgas sutelkti į vieną meilę – tai liga.
 5. Įtūžus kam nors linkėti mirties – tai liga.
 6. Apimtam nesutramdomo godumo, nematyti savų nusižengimų – tai liga.
 7. Žeminant žmones, aukštinti save – tai liga.
 8. Savo valia ką nors keičiant, sau nuolaidžiauti – tai liga.
 9. Kalbėti apie džiaugsmingus įvykius lengvabūdišku tonu – tai liga.
 10. Siekiant išsaugoti komfortą, ryžtis blogiems poelgiams – tai liga.
 11. Dėl pranašumo žiniomis niekinti žmones – tai liga.
 12. Pasitelkus valdžią savivaliauti – tai liga.
 13. Įsitvirtinti neigiant kitus – tai liga.
 14. Skriausti vienišus ir silpnus, atmestinai su jais elgtis – tai liga.
 15. Pasitelkus jėgą, nugalėti žmones – tai liga.
 16. Esant stipriam ir įtakingam, pasiduoti tinguliui – tai liga.
 17. Kalbomis siekti pergalės prieš žmogų – tai liga.
 18. Imti skolon ir pamiršti grąžinti skolą – tai liga.
 19. Laikyti žmones neteisiais, o save teisiu – tai liga.
 20. Tiesmukumu kenkti žmonėms – tai liga.
 21. Darant žmonėms pikta, džiaugtis savimi – tai liga.
 22. Džiaugsme ir įtūžyje savimi didžiuotis – tai liga.
 23. Laikyti žmones kvailais, o save išminčiumi – tai liga.
 24. Girtis savo nuopelnais – tai liga.
 25. Aptarinėti žmogiškus nusižengimus – tai liga.
 26. Būti nepatenkintu savimi todėl, kad tenka dirbti – tai liga.
 27. Nieką laikyti realiu – tai liga.
 28. Su džiaugsmu kalbėti apie svetimas klaidas – tai liga.
 29. Puikuotis prieš žmones savo turtais – tai liga.
 30. Užimant aukštą padėti, niekinti žmones – tai liga.
 31. Užimant žemą padėtį, apkalbinėti užimančius aukštą padėtį – tai liga.
 32. Būnant neturtingu, pavydėti turtingiems – tai liga.
 33. Šmeižiant žmones, siekti palankumo – tai liga.
 34. Demonstruoti savo moralinę jėgą – tai liga.
 35. Priskirti savo nuopelnams pergalę prieš žmogų – tai liga.
 36. Dėl savo interesų nusižengti teisingumui – tai liga.
 37. Iš meilės sau elgtis, nepaisant sveiko proto – tai liga.
 38. Keliant žmonėms pavojų, siekti sau ramybės – tai liga.
 39. Pavydėti vyrui ar moteriai – tai liga.
 40. Dėl ūmaus būdo veikti nieko nepaisant – tai liga.
 41. Dažnai nekęsti ir retai mylėti – tai liga.
 42. Aptarinėti žmonių teisumą ar neteisumą – tai liga.
 43. Stengtis nusikratyti atsakomybės ir perkelti ją kitiems – tai liga.
 44. Iš meilės menui atmesti vienuolystę – tai liga.
 45. Nustatinėti žmonių privalumus ir trūkumus – tai liga.
 46. Manyti, kad žmonės apsimetinėja, ir viltis, kad jie tavimi tikės – tai liga.
 47. Neparodyti nubaustam žmogui malonės – tai liga.
 48. Darant gera, tikėtis atpildo – tai liga.
 49. Kažką atidavus žmonėms gailėtis – tai liga.
 50. Mylint save, piktintis tuo, kas rodo į tavo klaidas – tai liga.
 51. Plūsti bet kokį gyvą sutvėrimą – tai liga.
 52. Nukrypti nuo dao kelio ir kelti žmonėms kliūčių – tai liga.
 53. Piktžodžiauti apie didelius talentus – tai liga.
 54. Slapta pykti ant žmonių, kurie tave pralenkė – tai liga.
 55. Pilti į gėrimą nuodingų gėralų – tai liga.
 56. Neišlaikyti pusiausvyros širdyje – tai liga.
 57. Bruzdėti dėl išmintingumo – tai liga.
 58. Saugoti atmintyje seną priešiškumą – tai liga.
 59. Nepriimti pamokymų ir patarimų – tai liga.
 60. Viduje nejaučiant tikrų jausmų, demonstruoti bendrystę – tai liga.
 61. Laimėti prieš žmogų, pateikus oficialius dokumentus – tai liga.
 62. Kalbėtis su kvailiu – tai liga.
 63. Užpuolimo metu nepaisyti įstatymų ir normų – tai liga.
 64. Mylėti save už tai, kad teisingai elgiesi – tai liga.
 65. Daug abejoti ir menkai tikėti – tai liga.
 66. Juoktis iš pamišėlių ir bepročių – tai liga.
 67. Elgtis pernelyg laisvai, nepaisant ritualo normų – tai liga.
 68. Negražūs pareiškimai ir pikti žodžiai – tai liga.
 69. Paniekinamai ir nepagarbiai elgtis su tais, kurie už tave vyresni ar jaunesni – tai liga.
 70. Patekus į sunkią situaciją, lengvabūdiškai elgtis – tai liga.
 71. Prastos manieros ir nederamos reakcijos – tai liga.
 72. Painiose situacijos kliautis tik savimi – tai liga.
 73. Ieškoti linksmybių ir mėgti juoktis – tai liga.
 74. Rasti džiaugsmą draudimuose ir apribojimuose žmonių atžvilgiu – tai liga.
 75. Būti dviveidžiu ir pataikūnu – tai liga.
 76. Siekti kažką įgyti apgaule – tai liga.
 77. Jei esi per daug plepus – taip, kad tavimi negalima pasitikėti – tai liga.
 78. Pasigėrus dainuoti dainas – tai liga.
 79. Burnoti dėl vėjo ir lietaus – tai liga.
 80. Sakant piktas kalbas, linkėti prapulties – tai liga.
 81. Mokyti žmones daryti abortus – tai liga.
 82. Kištis į svetimus reikalus – tai liga.
 83. Slapta žvilgčioti į angas ir plyšius – tai liga.
 84. Skolinantis pamirštant būtinybę grąžinti – tai liga.
 85. Pasiskolinti ir vengti skolos grąžinimo – tai liga.
 86. Atsukti nugarą kalboms, kurios skiriasi nuo tavo požiūrio – tai liga.
 87. Mėgti engti ir negailestingai elgtis – tai liga.
 88. Pristoti su meilinimusi ir būti įkyriam – tai liga.
 89. Per apsirikimą kenkti žmonėms – tai liga.
 90. Naršant lizde, sudaužyti kiaušinius – tai liga.
 91. Išpjauti embrioną ir sukapoti kūną – tai liga.
 92. Daryti žalą vandeniu ir ugnimi – tai liga.
 93. Juoktis iš aklų, kurčių ir nebylių – tai liga.
 94. Skatinti žmones vesti ar tekėti – tai liga.
 95. Raginti žmones užpulti – tai liga.
 96. Kurstyti žmones daryti bloga – tai liga.
 97. Palikti mylimuosius dėl nelaimės namuose – tai liga.
 98. Laužant dao įstatymą, užtraukti bėdą – tai liga.
 99. Pamačius čia pat siekti užvaldyti – tai liga.
 100. Jėga atimti tai, kas priklauso kitiems – tai liga.​

Lao Dze sako: „Jei skaitydamas ir atsimindamas, pajėgsi pašalinti šias 100 ligų, tada nebus bėdų ir nuovargio.  Skausmas ir liga patys praeis. Tu persikelsi per kančių jūrą, o jei sunkumų ir pavojų kils tavo vaikams ir anūkams, jie sulauks pagalbos iš aukščiau.”

 

100 vaistų pagyrimas

 

Lao Dze sako: „Nuo senų laikų išmintingas žmogus tobulėdamas galėjo eiti šiuo keliu tik mažais žingsneliais. O darydamas nusižengimus jis keitėsi į blogąją pusę vien tik menkiausiais judesiais. Tai, kas padėdavo jam veikti, galima pavadinti vaistais.”

 

100 pagrindinių vaistų

 1. Judėjimo ir poilsio ritualo normų paisymas – tai vaistas.
 2. Kūno paslankumas ir charakterio lankstumas – tai vaistas.
 3. Gailestingumas veiksmais ir harmonija širdyje – tai vaistas.
 4. Judesių ir pauzių ritmo paisymas – tai vaistas.
 5. Moralinės jėgos siekimas ir kūno pagundų šalinimasis – tai vaistas.
 6. Išsilaisvinimas iš norų širdyje – tai vaistas.
 7. Būti patenkintam savo likimu ir manyti, kad viskas yra taip, kaip reikia – tai vaistas.
 8. Neimti to, kas tau nepriklauso – tai vaistas.
 9. Įveikus pyktį, išsaugoti meilę – tai vaistas.
 10. Siekti nevaržomos, laisvos sąveikos – tai vaistas.
 11. Linkėti žmonėms meilės – tai vaistas.
 12. Gelbėti bėdoje ir padėti, iškilus sunkumams – tai vaistas.
 13. Perauklėti kvailus ir naivius – tai vaistas.
 14. Raginti pasitaisyti linkusius į nesantaiką – tai vaistas.
 15. Įspėti ir vesti į protą jaunus ir nepatyrusius – tai vaistas.
 16. Mokyti ir šviesti paklydusius ir klystančius – tai vaistas.
 17. Padėti seniems ir silpniems – tai vaistas.
 18. Naudoti jėgą tam, kad padėtum žmonėms – tai vaistas.
 19. Užjausti nelaimingus, gailėti vienišų – tai vaistas.
 20. Būti gailestingam neturtingiems, padėti prašantiems išmaldos – tai vaistas.
 21. Užimant aukštą padėtį draugauti su paprastais žmonėmis – tai vaistas.
 22. Pokalbio metu būti kukliam ir nuolaidžiam – tai vaistas.
 23. Pagarbiai elgtis su žemesnio rango asmenimis – tai vaistas.
 24. Nereikalauti grąžinti senų skolų – tai vaistas.
 25. Nuoširdžiai, su tikėjimu užjausti ir guosti – tai vaistas.
 26. Kalbant konkrečiai, būti tiesiam ir nuoširdžiam – tai vaistas.
 27. Džiaugiantis tiesumu, pasitelkti ir nukrypimus – tai vaistas.
 28. Nesiginčyti dėl to, kas yra tiesa, kas melas – tai vaistas.
 29. Susidūrus su agresija, nereaguoti grubiai – tai vaistas.
 30. Patyrus gėdą, užmiršti nuoskaudą – tai vaistas.
 31. Pratintis siekti gėrio ir vengti blogio – tai vaistas.
 32. Atsisakyti gražaus, imti negražų – tai vaistas.
 33. Daug ko atsisakyti, imti nedaug – tai vaistas.
 34. Gėrėtis išmintingųjų dorybėmis – tai vaistas.
 35. Susitikus su išminčiumi, žvelgti į save kritišku žvilgsniu – tai vaistas.
 36. Nesiekti pasirodyti – tai vaistas.
 37. Atmesti nuopelnus ir prisiimti darbą – tai vaistas.
 38. Nesigirti tuo, kad sieki gėrio – tai vaistas.
 39. Neslėpti svetimų nuopelnų – tai vaistas.
 40. Nejausti apmaudo, dirbant sunkų darbą – tai vaistas.
 41. Priimant realybę, išsaugoti tikėjimo tvirtumą – tai vaistas.
 42. Slėpti, jei slapta sieki blogo – tai vaistas.
 43. Būnant turtingu, dėtis vargšu – tai vaistas.
 44. Gerbiant žmonių pasiekimus, įveikti save – tai vaistas.
 45. Nesielgti su savimi pernelyg pagarbiai – tai vaistas.
 46. Džiaugtis kilniais žmonių poelgiais – tai vaistas.
 47. Nesiekti ištvirkimo lytiniame gyvenime – tai vaistas.
 48. Įgyjant ir prarandant, žvelgti į save iš šono – tai vaistas.
 49. Slepiant vidinę jėgą, atlikti gailestingus veiksmus – tai vaistas.
 50. Neplūsti jokios gyvos būtybės – tai vaistas.
 51. Mėgti sakyti gerus žodžius – tai vaistas.
 52. Už nelaimes ir ligas kaltinti tik save – tai vaistas.
 53. Susidūrus su sunkumais, jų nevengti, neatsisakyti – tai vaistas.
 54. Darant gera, nesitikėti atpildo – tai vaistas.
 55. Linkėti žmonėms jų siekių išsipildymo – tai vaistas.
 56. Širdyje būti ramiam, o mintimis būti lyg šventovėje – tai vaistas.
 57. Širdyje – ramuma, o mintyse – pastovumas – tai vaistas.
 58. Neatsiminti senos blogybės – tai vaistas.
 59. Taisant paklydimus, nusikratyti blogio – tai vaistas.
 60. Išgirdus papeikimą, laikyti jį stimulu keistis – tai vaistas.
 61. Nesikišti į svetimus reikalus – tai vaistas.
 62. Supykus ir susierzinus, save kontroliuoti – tai vaistas.
 63. Mintyse spręsti intelektualias problemas – tai vaistas.
 64. Rodyti pagarbą pagyvenusiems žmonėms – tai vaistas.
 65. Ir už uždarų durų, ir būnant vienam griežtai paisyti padorumo – tai vaistas.
 66. Ugdyti savyje pagarbą vyresniems ir meilę jaunesniems – tai vaistas.
 67. Naikinti blogį ir skatinti gėrį – tai vaistas.
 68. Gyvenant tyrai ir sąžiningai, tenkintis savo likimu – tai vaistas.
 69. Ištikimai stengtis padėti žmonėms – tai vaistas.
 70. Padėti per Saulės ir Mėnulio užtemimus – tai vaistas.
 71. Kovoti su pavydu, įveikti abejones – tai vaistas.
 72. Būti ramiam, laisvam ir kilniam – tai vaistas.
 73. Galvoti apie dvasingumą ir visada prisiminti kelią – tai vaistas.
 74. Gerbti ir aukštinti išminčių tekstus – tai vaistas.
 75. Skatinti siekti išminties – tai vaistas.
 76. Atliekant sunkią užduotį, dėl to nesikamuoti – tai vaistas.
 77. Gerbti Dangų ir Žemę – tai vaistas.
 78. Rodyti pagarbą trims šviesuliams – tai vaistas.
 79. Puoselėti netrikdomą ramybę be potroškių – tai vaistas.
 80. Būti sukalbamam, nuolaidžiam ir kukliam – tai vaistas.
 81. Mylėti gyvenimą, nekęsti žmogžudystės, žūties – tai vaistas.
 82. Nesistengi kaupti didelio turto – tai vaistas.
 83. Nelaužyti įsakymų ir draudimų – tai vaistas.
 84. Sąžiningumas, nesavanaudiškumas, ištikimybė ir tikėjimas – tai vaistas.
 85. Netrokšti turtų – tai vaistas.
 86. Nedeginti kalnų medžių – tai vaistas.
 87. Jei tuščias vežimas, padėti pavežti svetimą krovinį – tai vaistas.
 88. Į akis kritikuojant, išsaugoti ištikimybę ir tikėjimą – tai vaistas.
 89. Džiaugtis tuo, kad žmogus turi moralinės jėgos – tai vaistas.
 90. Stengtis padėti bedaliams – tai vaistas.
 91. Nešti ką sunkaus vietoje pagyvenusio žmogaus – tai vaistas.
 92. Naikinti emocijas, atsikratyti meilės – tai vaistas.
 93. Būti geram širdyje ir užjaučiančiam mintyse – tai vaistas.
 94. Rasti džiaugsmą, kviečiant žmones daryti gera – tai vaistas.
 95. Naudojantis turtu, užsiimti gailestinga veikla – tai vaistas.
 96. Naudojantis aukšta padėti daryti, gerus darbus – tai vaistas.

Lao Dze sako: „Tai ir yra 100 vaistų. Žmogus suserga dėl klaidų ir nuodėmių, kurias padaro, nesuvokdamas jų esmės ir nematydamas tikrųjų priežasčių. To pasekmė – atsirandantys negalavimai. O tiesioginės ligas sukeliančios priežastys – gėrimų, maisto, vėjo, šalčio, šilumos, kvėpavimo či poveikis. Kai žmogus laužo įstatymus, prieštarauja tiesai, jo šen dvasia tampa tokios būsenos, kai hun sielos išsenka, o po sielos žūsta. O jei kūne jų nėra, materialusis apvalkalas pasidaro tuščias, nes jame neišsilaiko čin sėklos ir či kvėpavimas. Juk išoriškai vėjo ir šalčio poveikis gali pakenkti organizmui. Būtent dėl to išmintingas žmogus, net būdamas atsiskyrimo nežinioje, nedrįsta daryti neteisingų veiksmų. Net užimdamas aukštas pareigas, jis nedrįsta siekti sau naudos. Jis prilygina savo kūnišką formą drabužiui, kurį vilki. Valgo tik tiek, kiek reikia organizmui. Būdamas turtingas ir garsus, nenuolaidžiauja savo norams. Net jei jis neturtingas, o jo padėtis visai prasta, jis nedrįsta laužyti priesakų.”

Tad ar galima nerimtai į tai žiūrėti?